Tłumaczenia Pisemne

Tłumaczenia Pisemne

Tłumaczenia pisemne. Filarem naszej działalności są tłumaczenie pisemne zwykłe oraz uwierzytelnione. Partnerzy oraz wykwalifikowani tłumacze specjaliści w różnych dziedzinach dostarczają od lat teksty najwyższej jakości o różnorodnej tematyce spełniając jednocześnie oczekiwania międzynarodowych korporacji, instytucji państwowych, dużych i małych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, ale także osób prywatnych. Nasi tłumacze nieustannie podnoszą swoje kompetencje w dziedzinach, w których się specjalizują. Oferujemy tłumaczenia zwykłe, które nie wymagają formalnego uwierzytelnienia. Do tej kategorii tłumaczeń należy wszelkiego rodzaju literatura, książki, artykuły prasowe, materiały marketingowe, strony internetowe, materiały promocyjne, katalogi, broszury, maile, korespondencje handlowe, raporty, biznesplany, instrukcje obsługi, procedury, specyfikacje techniczne, umowy cywilno-prawne, dokumentacje przetargowe itp.

Tłumaczenia dokumentów urzędowych, m. in. świadectw, aktów małżeństwa, urodzenia czy zgonu, testamentów, pełnomocnictw wymagają często zaangażowania tłumacza przysięgłego. Nasze Biuro Tłumaczeń zapewnia przejrzyste zasady obsługi, poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów.

Tłumaczenia Ustne

Tłumaczenia ustne. W celu nawiązywania oraz utrzymywania współpracy międzynarodowej konieczna jest autentyczność i efektywność w komunikacji. Zespół naszych specjalistów, poza wieloletnią praktyką, dysponuje odpowiednimi warsztatami: merytorycznym i językowym. W zakresie tłumaczeń ustnych oferujemy tłumaczenia: symultaniczne, szeptane i konsekutywne. Oferujemy także kompleksową obsługę techniczną oraz dostawę specjalistycznego sprzętu do tłumaczeń konferencyjnych.

Tłumaczenie symultaniczne, inaczej równoległe, to tłumaczenie ustne ze słuchu, w którym komunikat w języku docelowym powstaje równocześnie z komunikatem wyjściowym. Za pomocą mikrofonu i słuchawek tłumacz, umieszczony w dźwiękoszczelnej kabinie, słucha i tłumaczy bezpośrednio do odbiorcy. Tłumaczenie symultaniczne wymaga od tłumacza wytrzymałości, koncentracji oraz bardzo dobrej pamięci. Najczęściej wykonywane są podczas konferencji prasowych, branżowych, seminariów, szkoleń, wykładów, sympozjów, kongresów międzynarodowych.

Tłumaczenie szeptane to szczególna odmiana tłumaczenia symultanicznego. Wykonywane przeważnie podczas spotkań biznesowych dla jednego lub więcej uczestników. Polega na bezpośrednim kontakcie z odbiorcą, któremu tłumacz przekazuje szeptem na ucho przetłumaczone słowa wymawiane przez rozmówców w języku obcym. Nie wymaga użycia urządzeń technicznych.

Tłumaczenia konsekutywne, inaczej tłumaczenia towarzyszące. Najczęściej stosowane podczas rozpraw sądowych, konferencji, wystąpień w mediach, delegacji, rozmów politycznych i biznesowych. Ta usługa polega na tłumaczeniu wypowiedzi mówcy fragment po fragmencie, przy równoczesnym dopasowaniu do tempa mówcy. To rodzaj tłumaczenia wymagający od tłumacza umiejętności sporządzania niekiedy bardzo szczegółowych i obszernych notatek oraz posiadania nieprzeciętnie dobrej pamięci.

Tłumaczenia przysięgłe – Warszawa

Tłumaczenie przysięgłe, inaczej uwierzytelnione, to tłumaczenia wykonane przez tłumacza wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP. Tłumaczenia uwierzytelnione muszą spełniać wymogi prawne: muszą zostać ujęte w oficjalnym rejestrze, tzw. repertorium, do którego prowadzenia zobowiązany jest każdy tłumacz przysięgły oraz muszą być opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, potwierdzającą zgodność przekładu z dokumentem oryginalnym. Nasze Biuro Tłumaczeń realizuje tłumaczenia przysięgłe o bardzo szerokim zakresie tematycznym we wszystkich językach europejskich i wielu pozaeuropejskich. Tłumaczenia przysięgłe są niezbędne podczas postępowań sądowych, aplikacji na studia. składania wniosków kredytowych. Potrzebne są w sądach, Urzędach Miast, Opiece Społecznej, Wydziałach Komunikacyjnych, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, osobom fizycznym.

Oferujemy także tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, które od zwykłych tłumaczeń przysięgłych różnią się tym, że są opatrzone podpisem w formie elektronicznej, bez pieczęci. Podpis elektroniczny to prywatny klucz (certyfikat kwalifikowany) umieszczony na karcie kryptograficznej lub w czytniku z kartą kryptograficzną. Stosowanie go jest zgodne z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego i zapewnia autentyczność i bardzo łatwy obieg dokumentów drogą online, co eliminuje niebezpieczeństwo związane z pandemią COVID- 19.

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione są najczęściej realizowane podczas negocjacji handlowych, spotkań akcjonariuszy, rozpraw sądowych, odczytywania aktów notarialnych, podpisywania umów z udziałem osób nie władających językiem obrad, w czynnościach odbywających się u notariusza, czy innej instytucji, która wymaga obecności osoby z poświadczoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajomością danego języka obcego. Nasi tłumacze wykonując przekłady dla instytucji i organów państwowych czy osób fizycznych, dbają zarówno o ich interesy, jak i o dobro osób trzecich. Współpracujemy z tłumaczami z wyłącznie dużym doświadczeniem.

Tłumaczenia przysięgłe + kwalifikowany podpis elektroniczny

Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) zawiera oświadczenie tłumacza o zgodności z oryginałem lub kopią oraz jest opatrzone okrągłą pieczęcią urzędową i podpisem tłumacza. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi wszystkich języków europejskich oraz wielu pozaeuropejskich.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to udogodnienie XXI wieku oraz najbezpieczniejsze rozwiązanie w czasie pandemii COVID-19. Do niedawna tłumaczenie przysięgłe Warszawa mogliśmy otrzymać oraz okazać wyłącznie w formie papierowej. Dzisiaj jest to możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poza pełnym poczuciem bezpieczeństwa, zaoszczędzą Państwo czas i zastosują rozwiązanie ekologiczne. Czytaj więcej: (link).

Profesjonalne tłumaczenie przysięgłe – Warszawa

Weryfikacja i redakcja tekstów.

Poddany weryfikacji tekst jest dopracowany pod kątem stylistycznym, składniowym i interpunkcyjnym. Poza tym jest przeanalizowany pod względem tłumaczeniowym w odniesieniu do dokumentu źródłowego zdanie po zdaniu przez wyspecjalizowanego tłumacza. Bardzo istotne są: bezbłędność techniczna przekładu, kompletność tekstu, zachowanie jednolitej terminologii dla danego klienta czy branży i właściwej konwencji stylistycznej.
Nasze Biuro Tłumaczeń oferuje również weryfikację treści przetłumaczonego dokumentu przez rodzimego użytkownika języka docelowego, czyli korektę native speakera. Korekta językowa jest etapem weryfikacji tłumaczenia polegającym na zapewnieniu zgodności tekstu z kryteriami poprawności języka docelowego. Tekst, poddany takiemu zabiegowi, nabiera wygładzonej formy, spełniając w ten sposób swe przeznaczenie, jak również wymogi przyjętych norm oraz założeń redakcyjnych. Nasi specjaliści posiadający wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach mogą również przetłumaczony tekst zweryfikować, posługując się specjalistycznym językiem tłumaczenia w praktyce.

Redakcja językowa to usługa wykonana przede wszystkim w tekstach przeznaczonych do publikacji, tj. tekstów na strony internetowe, publikacji prasowych, materiałów marketingowych. Ma na celu poprawę czytelności i brzmienia tłumaczonego tekstu oraz lepsze wyrażenie przekazywanego komunikatu do odbiorcy. Poprawny językowo, stylistycznie, terminologicznie tekst poddany redakcji językowej spełnia funkcję komunikacyjną.

 

Copywriting

Copywriting, inaczej transkreacja, czy tłumaczenie kreatywne. Najczęściej stosowana usługa w branżach reklamowej i marketingowej. Wymaga od tłumacza ponadprzeciętnej kreatywności, znajomości językowej, wyczucia stylu oraz adaptacji kulturowej treści do realiów rynku i oczekiwań odbiorców docelowych. By osiągnąć odpowiedni przekaz marketingowy tłumacz, oddając treść i charakter danego tekstu, wzbudza w odbiorcy emocje i skłania go do działania.

OCR i DTP

OCR (ang. optical character recognition) to optyczne rozpoznawanie znaków, czyli usługa bazująca na użyciu oprogramowania do rozpoznawania całych tekstów i znaków w pliku graficznym o postaci rastrowej. Dokumenty takie jak np. instrukcje obsługi, w przypadku których kluczową rolę odgrywa ich wizualna prezentacja i których graficzna wersja nie jest edytowalna wymagają najczęściej dodatkowego przygotowania przed tłumaczeniem. Usługa OCR dotyczy: przygotowania materiałów do tłumaczenia, konwertowania plików graficznych i pdf do wersji docx., oraz zaawansowanej obróbki graficznej plików w formacie pdf, co często wiąże się z konstruowaniem całego dokumentu na nowo z zachowaniem układu i grafiki oraz podmianą tekstu na docelowe tłumaczenie.

DTP (ang. desktop publishing) to komputerowe przygotowanie do druku. W ramach usługi DTP Nasze Biuro zajmuje się cyfrowym przygotowaniem w formie elektronicznej dokumentów do druku lub publikacji Dzięki zintegrowanej pracy tłumaczy i grafików dostarczamy do Państwa prezentacje multimedialne, instrukcje obsługi, karty katalogowe, ulotki, plakaty oraz inne materiały graficzne w różnych wersjach językowych opracowane przez specjalistów w swoich dziedzinach. Dzięki wykorzystaniu najnowszego specjalistycznego oprogramowania do składu tekstu i obróbki grafik, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu najwyższą jakość przy rozsądnych cenach.

Lokalizacja

Lokalizacja to tłumaczenie stron internetowych obejmujące nie tylko warstwę treści, czyli przekładu konkretnych podstron, ale także dostosowanie Naszej oferty do warunków kulturowych danego regionu i kraju. Dotyczy stron internetowych, materiałów marketingowych, oprogramowania itp. Oferta lokalizacyjna obejmuje analizę językową tekstu z uwzględnieniem prawa i zwyczajów, a także różnic kulturowych czy norm językowych przy równoczesnym dostosowaniu tekstu do odbiorcy. Zlokalizowany tekst zachowuje naturalne brzmienie i jest zrozumiały.

Zarządzanie terminologią i pamięciami tłumaczeniowymi.

W celu zapewnienia zgodności oraz spójności terminologicznych w dokumentach do tłumaczenia oferujemy usługę zarządzania terminologią i pamięciami tłumaczeniowymi. Polega ona na tworzeniu i aktualizowaniu glosariuszy a także baz terminologicznych. Proces ten poza tym pozwala zaoszczędzić czas usprawniając w znacznym stopniu proces tłumaczenia. Glosariusz to narzędzie, które jest niezbędne w pracy każdego tłumacza. Dotyczy zarówno stałej i intensywnej współpracy z jednym klientem, który zleca tłumaczenie dokumentów przesyconych fachowym słownictwem branżowym, jak również dużych projektów przy których pracuje zespół tłumaczy. Glosariusz jest bazą danych, która zawiera takie dane jak: pojęcia źródłowe, tłumaczenia, przykłady zastosowań, grafiki, linki do materiałów uzupełniających, komentarze. Często w procesie tworzenia baz terminologicznych uczestniczy klient, którego rola ma duże znaczenie.

Obsługa techniczna spotkań i konferencji.

Obsługa techniczna spotkań i konferencji. Biuro Tłumaczeń Kalinauskas regularnie realizuje zlecenia na obsługę spotkań, szkoleń, kongresów, seminariów czy konferencji. Oferujemy wynajem sprzętu do tłumaczenia konferencyjnego oraz do nagłośnienia o najlepszej jakości przekazu, odpornego na zaburzenia spowodowane m.in. przez urządzenia wykorzystujące wifi, bluetooth a także emitujące mikrofale. Zajmujemy się kompleksowo całym zapleczem związanym z obsługą konferencji. Doradzamy w kwestii doboru potrzebnego do tłumczeń sprzętu, takim jak kabiny symultaniczne, mikrofony czy słuchawki. Ponadto oferta obejmuje profesjonalną obsługę sprzętu przez zespół Naszych techników, którzy zadbają o transport oraz montaż zamówionego sprzętu oraz oczywiście przez tłumaczy, zazwyczaj zespół dwóch lub więcej, którzy przekładają test równocześnie z prelegentem przebywając w dźwiękoszczelnej kabinie. Praca rozpisana jest na maksymalnie czterogodzinne bloki tłumaczeniowe, w czasie których tłumacze zmieniają się w odstępach czasowych, mniej więcej, co kwadrans w ramach grupy, aby zagwarantować wysoką jakość przekazu oraz zminimalizować zmęczenie każdego z tłumaczy z osobna.

Biuro Tłumaczeń Kalinauskas – Tłumaczenia pisemne i ustne, tłumaczenia przysięgłe – Warszawa