O nas

Poznaj nas blizej.

Kim jesteśmy?

Biuro Tłumaczeń Kalinauskas to specjalistyczne biuro wspierające swoich klientów w osiąganiu przez nich swoich celów. Nie jesteśmy zwykłą agencją tłumaczeniową. Trzon naszego zespołu to czterej Partnerzy, którzy realizują i uczestniczą we wszystkich kluczowych projektach tłumaczeniowych dla naszych klientów.

Działalność prowadzimy w formie spółki akcyjnej o kapitale zakładowym przewyższającym cztery miliony złotych. To solidny fundament zapewniający zdolność do realizacji dużych projektów oraz terminowe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań.

Nasza misja

Naszym celem jest zapewnienie klientom wsparcia umożliwiającego im osiąganie swoich celów biznesowych w zaplanowanym terminie i przy zachowaniu optymalnego budżetu.

Historia

Biuro Tłumaczeń Kalinauskas powstało w 1994 roku, początkowo w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W 2003 zarejestrowana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Biuro różni się sposobem funkcjonowania od innych agencji tłumaczeń. W roku 2010 działalność Biura Tłumaczeń Kalinauskas została przeniesiona do spółki Pentad Investments S.A., gdzie funkcjonuje do dzisiaj. Trzon zespołu wykonawczego stanowią Partnerzy współuczestniczący we własności naszego biura. Jest to ułatwione dzięki formie prawnej podmiotu jaką jest spółka akcyjna. Dzięki tej unikalnej formule stanowimy organizację otwartą na nowych tłumaczy, którzy mogą do niej dołączyć.

Specjalizacje

Relacje inwestorskie. Biuro Tłumaczeń Kalinauskas towarzyszy wielu spółkom giełdowym w ich drodze na giełdowy parkiet i później zapewniając pełną obsługę tłumaczeniową procesu IPO oraz relacji inwestorskich w tym tłumaczeniu raportów bieżących i okresowych oraz uczestnicząc w innych projektach związanych np. z obsługą emisji obligacji, itd. Do grona naszych klientów zaliczamy między innymi podmioty notowane w WIG-20 na GPW.

Tłumaczenia prawne. Nasza oferta obejmuje kompleksowe tłumaczenia prawne. Biuro Tłumaczeń Kalinauskas daje Państwu pewność rzetelnej i terminowej realizacji tłumaczenia prawnego w trybie zwykłym oraz w trybie przysięgłym (uwierzytelnionym). Nasz zespół tłumaczy posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Tłumaczymy opinie prawne, akty notarialne, akty prawne, pisma procesowe, dokumentacje z zakresu postępowań mediacyjnych i arbitrażowych, dokumenty korporacyjne i statusowe, orzeczenia sądowe. Poza wysokimi kwalifikacjami językowymi oraz wieloletnim doświadczeniem, nasi specjaliści posiadają również prawną wiedzę merytoryczną. Znacząca jest również umiejętność dopasowania tłumaczenia do charakterystyki systemu prawnego kraju, którego tłumaczenie dotyczy.

Finanse i ubezpieczenia. Oferujemy kompleksowe tłumaczenia finansowe prospektów emisyjnych, raportów biegłych i zarządczych rewidentów, dokumentów inwestycyjnych, sprawozdań finansowych, w tym raportów rocznych, prognoz i prezentacji sprzedażowych, biznesplanów, zeznań podatkowych, wniosków kredytowych. Nasi tłumacze są dogłębnie zaznajomieni z dość specyficzną terminologią finansową w warstwie stylistycznej, składniowej i leksykalnej. Poza tym aktywnie działamy w obszarze ubezpieczeń, m.in. polis, klauzul, ogólnych warunków ubezpieczeń, materiałów dotyczących likwidacji szkód. Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie tłumaczeń ustnych w kontaktach z kontrahentami oraz specjalistami krajowymi i zagranicznymi oraz w trakcie spotkań biznesowych, negocjacji. Każde ze zleceń traktujemy indywidualnie, co gwarantuje przekłady na najwyższym poziomie.

Tłumaczenia techniczne. Ze względu na specjalistyczny charakter oraz równoczesną łatwość odbioru szczególnie wymagającym rodzajem tłumaczeń są tłumaczenia techniczne. Oprócz tekstu opracowujemy również tłumaczenia grafik, rycin, wykresów. Specjalizujemy się w tłumaczeniu specyfikacji technicznych, dokumentacji maszyn i procesów technologicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR), instrukcji obsługi, konserwacji oraz instalacji urządzeń, podręczników użytkowania, procedur, kart bezpieczeństwa, kosztorysów, harmonogramów itp. Przetłumaczone procedury zwiększają wydajność personelu, dokumentacje techniczne podnoszą poziom bezpieczeństwa w pracy, poprawiają jakość wytwarzanych fabrykatów na liniach produkcyjnych. W przypadku tłumaczeń z tego obszaru kluczowe jest zachowanie spójności terminologicznej. Poza tym bardzo istotne jest utrzymanie schematów dokumentacji oraz stosowanie żargonu konkretnej branży. Nasi tłumacze, poza wieloletnim doświadczeniem, dysponują niezbędnym zapleczem translatorskim, co przekłada się na oczekiwaną jakość.

Tłumaczenia marketingowe. Tłumaczenia w tym zakresie mają szczególny charakter. Wyróżniają się atrakcyjnością, przejrzystością oraz łatwością w odbiorze. Wykonywane są przez specjalistów posiadających wiedzę na temat języka, kultury danego kraju. Istotne jest również zachowanie formy, dobór odpowiedniego słownictwa oraz wiedza na temat zakresu promocji, by wzbudzić zainteresowanie i zachęcić adresata do podjęcia działań. Nasi specjaliści z wyjątkową precyzją dbają o każdy detal pod względem merytorycznym i językowym. Wykonane przez nasze Biuro Tłumaczeń tłumaczenia z dziedziny marketingu osiągają zamierzony efekt, czyli zwiększają sprzedaż danego produktu, pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa. Przekładany tekst jest dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Tłumaczymy strony internetowe, newslettery, materiały promocyjne, prezentacje multimedialne, ulotki, informacje i artykuły prasowe.