Kwalifikowany podpis elektroniczny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. są to dane w postaci elektronicznej, powiązane z innymi danymi, których używa się przez podpisującego jako podpis. Podpis elektroniczny, jest sposobem uwierzytelniania dokumentów przez obywatela. Podpis generowany jest przez jednorazowy token, który umożliwia w pełni bezpieczne i autentyczne szyfrowanie danych. Nasze Biuro Tłumaczeń oferuje tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnione za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego w językach europejskich i pozaeuropejskich.